Archive

JAI CREATIVE Thiết kế Mascot thương hiệu - Mascot Design in VIETNAM
Khái niệm

Linh vật – Mascot là gì?

Khái niệm

Bộ nhận diện thương hiệu?

Khái niệm Tips & Tricks

Quan niệm sai lầm về thương hiệu

Xu hướng Không phân loại

Những màu sắc đáng chú ý trong thiết kế

Xu hướng

Violet Colour in Design. Its too out date! Discover Melanie’s Lookbook in Wintero Collection 2018

Xu hướng

Make your design hopeless with Natural Color